Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Altres actuacions de comunicació de l’autoritat de gestió

La Direcció General de Fons Europeus, a més a més de l'activitat anual rellevant que ha d'organitzar en tant que autoritat de gestió i que es presenta en un altre apartat d'aquest web, en qualitat, també, d'autoritat de gestió de tots els programes operatius del Regne d'Espanya, però també com a responsable directe, juntament amb els organismes de l'Administració General de l'Estat que gestionen els fons, dels plans de comunicació dels programes operatius pluriregionals del Pla FEDER i del programa operatiu de Cohesió-FEDER, du a terme altres actuacions de comunicació. Aquestes actuacions es presenten a continuació.