Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Plans de comunicació

La primera exigència que s’indica en el Reglament (CE) núm. 1828/2006, en el qual es fixen les normes de desenvolupament del Reglament 1083/2006, en què s’estableixen les disposicions generals relatives als plans FEDER, FSE i al Fons de Cohesió, és la d’elaborar un Pla de Comunicació. Aquests plans són l’eina de comunicació principal. S’hi ha d’integrar l’estratègia de comunicació que emmarqui els objectius que s’hagin definit en aquest àmbit, les mesures d’informació i publicitat per tal de posar en pràctica aquesta estratègia. També s’hi han d’indicar els destinataris d’aquestes mesures, els serveis administratius i els organismes responsables d’aplicar aquestes mesures, el pressupost que es dedica a posar-les en pràctica i la manera de fer el seguiment i l’avaluació d’aquestes mesures, tant pel que fa a la visibilitat dels programes operatius com per a la implicació de la Unió Europea en aquestes mesures a través de la política regional.

Els 21 plans de comunicació (FEDER i Fons de Cohesió), la Comissió Europa els va declarar com a “acceptats” a finals de setembre de l’any 2008.