Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Actes de comunicació

En el procés de comunicació cobra una rellevància especial la realització d'actes que serveixin per donar a conèixer els avenços en les actuacions recollides en els diferents programes operatius, que permetin que els diferents col•lectius implicats i els beneficiaris dels fons facin arribar els seus plantejaments a les autoritats de gestió i/o als organismes intermedis, així com els actes en què es recalqui la importància de la política regional europea a Espanya i el paper que juga la Unió Europea en aquest procés.

Per això, el Reglament 1828/2006 exigeix a les autoritats de gestió de cada fons que dugui a terme una sèrie d'activitats de caràcter anual i aquestes i els organismes intermedis han de dur a terme actes específics emmarcats en la seva estratègia de comunicació, tal com es recull als diferents plans de comunicació.

Vés a altres congressos, fòrums i reunions