Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Documents públics de l’EGESIF

L'EGESIF és un grup d'experts en fons estructurals i d'inversió, en les reunions del qual es tracten els actes delegats, les guies i altres documents que, a nivell informatiu, presenta la Comissió. El Parlament Europeu pot participar a les reunions de l'EGESIF.

Expandir lista/Contraer lista Anàlisi de risc de frau

Expandir lista/Contraer lista Assistència tècnica

Expandir lista/Contraer lista Ajudes d'Estat

Expandir lista/Contraer lista CLLD

Expandir lista/Contraer lista Contractació pública

Expandir lista/Contraer lista Correccions financeres

Expandir lista/Contraer lista Costos simplificats

Expandir lista/Contraer lista Guia accés a fons per a beneficiaris

Expandir lista/Contraer lista I+D+i

Expandir lista/Contraer lista Instruments financers

Expandir lista/Contraer lista JASPERS

Expandir lista/Contraer lista Sistemes de gestió, control i auditoria