Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección General de Solicitudes de Pago

Subdirección General de Solicitudes de Pago

Subdirector Xeral: Alfredo Luis Díaz Peña

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 49 82

Funcións

Exercerá a tramitación da declaración de fiabilidade e da solicitude de pagos ante a Comisión, sinalada no apartado seguinte:

  • Elaboración das propostas relativas ás declaracións de xestión e das solicitudes de pago da contribución financeira e, cando cumpra, do tramo de préstamo previsto na mesma. Todo iso, sobre a base do resultado dos controis realizados polo IGAE nos termos e condicións que prevexa dita normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • O seguimento e acceso á información das modificacións orzamentarias que correspondan en relación co servizo 50 dos Orzamentos Xerais do Estado, e como consecuencia do que se estableza no Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia ou nas súas modificacións.
  • As Relacións coa Secretaría Xeral do Tesouro e Financiamento Internacional a efectos do seguimento dos retornos correspondentes ao Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia, así como a contabilización dos mesmos.
  • O Seguimento da execución do plan en termos orzamentarios.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

  • O seguimento a efectos informativos e, no seu caso, de comunicación á Comisión, de calquera das obrigas que se establezan na normativa europea reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia en relación cos gastos asociados á execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, incluídas as referidas ao tratamento de eventuais gastos afectados por incumprimentos normativos, conflito de interese, fraude ou dobre financiamento. Para estes efectos, estará facultada para solicitar a información necesaria de calquera organismo ou entidade responsable de adoptar as medidas pertinentes ou de efectuar os controis establecidos.
  • A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.
  • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche do Mecanismo de Recuperación Resiliencia.