Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Gestión del Plan de Recuperación

Subdirección General de Gestión del Plan de Recuperación

Subdirector General: Moisés Blanco Maceiras

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 502 65 39

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

 • O seguimento, a elaboración e a remisión de informes correspondentes ao cadro integral de mandos.
 • O soporte técnico á preparación da Conferencia Sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • As tarefas de comunicación encomendadas ao Estado Membro en relación coas actuacións do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • O soporte técnico para a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais das contribucións acreditadas para a súa presentación á Comisión Europea para a solicitude dos desembolsos comprometidos.
 • A representación nos comités e grupos de traballo de coordinación do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e doutros comités ou órganos colexiados onde sexa competente.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

 • O soporte técnico aos Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades locais e resto de entidades implicadas no deseño do Plan, así como nas modificacións do mesmo que poidan resultar necesarias.
 • O seguimento dos este fitos e obxectivos do plan.
 • Elaboración das propostas de informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.
 • A proposta de desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e das transferencias e préstamos recibidos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como a elaboración das normas de adecuación das contribucións ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que sexa preciso establecer no seu caso.