Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación

Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación

Subdirector General: Moisés Blanco Maceiras​​

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 51 76

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

 • O soporte técnico aos Ministerios, organismos, Comunidades Autónomas, Entidades locais e resto de entidades implicadas no deseño do Plan, así como nas modificacións do mesmo que poidan resultar necesarias.
 • O seguimento dos este fitos e obxectivos do plan.
 • O seguimento, a elaboración e a remisión de informes correspondentes ao cadro integral de mandos.
 • Elaboración das propostas de informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • O soporte técnico á preparación da Conferencia Sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • O seguimento e acceso á información das modificacións orzamentarias que correspondan en relación co servizo 50 dos Orzamentos Xerais do Estado, e como consecuencia do que se estableza no Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia ou nas súas modificacións.
 • As tarefas de comunicación encomendadas ao Estado Membro en relación coas actuacións do Plan Nacional de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • A selección das operacións para o financiamento con fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e a implantación de sistemas tendentes a garantir a conformidade coas normas europeas e nacionais dos gastos presentados á Comisión Europea para o seu financiamento.
 • A proposta de desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e das transferencias e préstamos recibidos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos que sexa preciso establecer no seu caso.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

 • A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.
 • Todas as actuacións necesarias para a finalización e peche do Mecanismo de Recuperación Resiliencia que lle correspondan por razón das súas competencias.