Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Seguimiento y Control del Cumplimiento de Hitos y Objetivos

Subdirección General de Seguimiento y Control del Cumplimiento de Hitos y Objetivos

Subdirector Xeral Celia Martínez Jarabo<

(Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 49 82

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

 • A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
 • Elaboración das propostas relativas ás declaracións de xestión e das solicitudes de pago da contribución financeira e, cando cumpra, do tramo de préstamo previsto na mesma. Todo iso, sobre a base do resultado dos controis realizados polo IGAE nos termos e condicións que prevexa dita normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • O seguimento a efectos informativos e, no seu caso, de comunicación á Comisión, de calquera das obrigacións que se establezan na normativa europea reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia en relación cos gastos que vaian beneficiarse dos fondos procedentes do mesmo, incluídas as referidas ao tratamento de eventuais gastos afectados por incumprimentos normativos, conflito de interese, fraude ou dobre financiamento. A estes efectos, estará facultada para solicitar a información necesaria calquera organismo ou entidade responsable de adoptar as medidas pertinentes ou de efectuar os controis establecidos.
 • A proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • A proposta do desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • As tarefas de supervisión ou verificación que lle poida encomendar a Comisión Europea á Autoridade responsable.
 • A coordinación co IGAE a fin de ter coñecemento continuo dos controis realizados pola mesma.
 • A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

 • O seguimento dos este fitos e obxectivos do plan.
 • A proposta de desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e das transferencias e préstamos recibidos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como a elaboración das normas de subvencionabilidad dos gastos que sexa preciso establecer no seu caso que lle correspondan por razón das súas competencias.