Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Seguimiento y Control del Cumplimiento de Hitos y Objetivos

Subdirección General de Seguimiento y Control del Cumplimiento de Hitos y Objetivos

Subdirector Xeral Celia Martínez Jarabo<

(Ligazón ao Portal da Transparencia)

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 49 82

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

 • O seguimento a efectos informativos e, no seu caso, de comunicación á Comisión, de calquera das obrigas que se establezan na normativa europea reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia en relación cos gastos asociados á execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, incluídas as referidas ao tratamento de eventuais gastos afectados por incumprimentos normativos, conflito de interese, fraude ou dobre financiamento. Para estes efectos, estará facultada para solicitar a información necesaria de calquera organismo ou entidade responsable de adoptar as medidas pertinentes ou de efectuar os controis establecidos.
 • A proposta das medidas correctoras precisas para asegurar o funcionamento correcto do sistema de xestión e control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • A proposta do desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e control do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • As tarefas de supervisión ou verificación que lle poida encomendar a Comisión Europea á Autoridade responsable.
 • A coordinación co IGAE a fin de ter coñecemento continuo dos controis realizados pola mesma.
 • A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle dos seguintes parágrafos:

 • O seguimento dos este fitos e obxectivos do plan.
 • A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
 • Elaboración das propostas relativas ás declaracións de xestión e das solicitudes de pago da contribución financeira e, cando cumpra, do tramo de préstamo previsto na mesma. Todo iso, sobre a base do resultado dos controis realizados polo IGAE nos termos e condicións que prevexa dita normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • O seguimento a efectos informativos e, no seu caso, de comunicación á Comisión, de calquera das obrigas que se establezan na normativa europea reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia en relación cos gastos asociados á execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, incluídas as referidas ao tratamento de eventuais gastos afectados por incumprimentos normativos, conflito de interese, fraude ou dobre financiamento. Para estes efectos, estará facultada para solicitar a información necesaria de calquera organismo ou entidade responsable de adoptar as medidas pertinentes ou de efectuar os controis establecidos.
 • A proposta de desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e das transferencias e préstamos recibidos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como a elaboración das normas de adecuación das contribucións ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que sexa preciso establecer no seu caso.