Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea
  • Inicio
  • > Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación

Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación

Subdirector/a Xeneral: Jorge Fabra Portela

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 73 75

Funcións

Exercerá as funcións contempladas nos seguintes parágrafos:

  • O soporte técnico aos Ministerios, organismos, Comunidades Autónomas, Entidades locais e resto de entidades implicadas no deseño do Plan, así como nas modificacións do mesmo que poidan resultar necesarias.
  • A proposta de fitos e obxectivos, así como a definición dos indicadores correspondentes aos mesmos que se establezan no plan.
  • A proposta de fitos e obxectivos, así como a definición dos indicadores correspondentes que haberán de configurar o cadro integral de mandos («scoreboard») establecidos na normativa reguladora do MRR.
  • O desenvolvemento das avaliacións do Plan previstas no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
  • A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan.
  • A negociación e/ou definición da posición do Ministerio de Facenda coa Comisión Europea e outras institucións do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e, no seu caso, das súas modificacións, sen prexuízo das competencias Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle do seguinte parágrafo:

  • A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.