Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Subdirección General de Programación del Plan de Recuperación

Subdirección General de Programación del Plan de Recuperación

Subdirector General: Jordi Colgan Perera

Direccións

Paseo da Castelá, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 73 75

Funcións

Exercerá as funcións consideradas nos seguintes parágrafos:

 • A proposta de fitos e obxectivos, así como a definición dos indicadores correspondentes aos mesmos que se establezan no plan.
 • A proposta de fitos e obxectivos, así como a definición dos indicadores correspondentes que haberán de configurar o cadro integral de mandos («scoreboard») establecidos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • O desenvolvemento das avaliacións do Plan previstas no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • A negociación e/ou definición da posición do Ministerio de Facenda coa Comisión Europea e outras institucións do Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia e, no seu caso, das súas modificacións, sen prexuízo das competencias Ministerio de Economía, Comercio e Empresa.

E as que por razón das súas competencias correspóndanlle do seguintes parágrafo:

 • O soporte técnico aos Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades locais e resto de entidades implicadas no deseño do Plan, así como nas modificacións do mesmo que poidan resultar necesarias.
 • O seguimento dos devanditos fitos e obxectivos do plan.
 • A supervisión dos progresos en relación cos fitos e obxectivos do Plan. A elaboración das propostas de informes previstos na normativa reguladora do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
 • A proposta das directrices que puidesen ser necesarias para a execución do plan.
 • A proposta de desenvolvemento lexislativo e a normativa relacionada coa xestión e das transferencias e préstamos recibidos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, así como a elaboración das normas de adecuación das contribucións ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que sexa preciso establecer no seu caso.