Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Període de programació 2007-2013

El cofinançament es troba emmarcat dins de l’eix 2 de cadascun dels programes operatius regionals, que s’han elaborat d’acord amb les línies estratègiques del Marc Estratègic Nacional de Referència i que incorpora la dotació per a la política regional i de cohesió territorial prevista per a Espanya en l’acord del Consell Europeu, de 16 de desembre de 2005, que aprova les perspectives financeres per al període 2007-2013.