Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Regions Phasing-Out

L'Objectiu Phasing-Out dels Fons Estructurals, inclòs dins del de Convergència i Ocupació, està constituït per aquelles regions que se situïn per sota del 75% de la mitjana comunitària a UE-15 i que hagin sobrepassat aquest percentatge per haver disminuït la mitjana després de l'entrada dels 12 països nous. És per això que a aquestes regions també se les coneix com les que han deixat de pertànyer a l'objectiu convergència per "efecte estadístic". En el període 2007-2013, un 4,1% dels crèdits dels Fons Estructurals (és a dir, 12.521 milions d'euros) es van destinar a aquestes regions.

Espanya rebrà recursos de l'Objectiu Phasing-Out per un import de 1.419 milions d'euros (un 11,3% del total assignat a aquest Objectiu) entre 2007 i 2013. Quatre regions espanyoles (Astúries, Múrcia, Ceuta i Melilla) es beneficiaran d'aquests recursos.

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu d'Astúries

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu de Múrcia

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu de Ceuta

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu de Melilla