Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Regions Phasing-In

L'objectiu Phasing-in dels Fons Estructurals està format per aquelles regions que han deixat de pertànyer a l'Objectiu 1 per efecte natural, és a dir, pel fet de superar el 75% de la mitjana comunitària a UE-25. Constitueix també la principal prioritat de la política de cohesió de la Unió Europea en el període 2007-2013. A aquestes regions es destina un 3,4% dels crèdits dels Fons Estructurals (és a dir, 10.385 milions d'euros).

Espanya rebrà per aquest Objectiu 3.856 milions d'euros (un 37,1% del total assignat a aquest Objectiu) entre 2007 i 2013. Tres regions espanyoles (Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Canàries) es beneficiaran d'aquests recursos. Cal assenyalar que Espanya rebrà també, per aplicar a Canàries, el 44,4% del total de l'import del Fons RUP destinat a aquelles regions que, segons el Tractat, es reconeixen com a ultraperifèriques i a les quals, per poder atendre les mancances especials que puguin tenir, se'ls ha destinat un import de 981 milions d'euros. A Canàries se n'hi aplicaran 436.

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu de Canàries

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu de Castella i Lleó

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu de la Comunitat Valenciana