Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Programes operatius regionals

Els programes operatius són els documents de programació aprovats per la Comissió Europea per desenvolupar i concretar una estratègia de desenvolupament a cofinançar amb els Fons Europeus, integrats per un conjunt coherent d'eixos prioritaris compostos per mesures plurianuals. En aquest període de programació són monofons. Només hi ha un Programa Operatiu Plurifons, el corresponent al Fons de Cohesió-FEDER. Un Programa Operatiu regional és un Programa Operatiu a aplicar en una regió determinada, el finançament de la qual és a càrrec d'un únic Fons, amb l'excepció ja contemplada. Hi ha també programes operatius pluriregionals o sectorials referits al conjunt de totes les regions espanyoles o a totes les Convergència, Phasing-out i Phasing-in.