Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Sistema de seguiment estratègic i avaluació contínua 2007-2013

El Sistema de Seguiment Estratègic i Avaluació Contínua per al FEDER, FSE i Fons de Cohesió per al període de programació 2007-2013 es compon de:

1r) El Seguiment Estratègic. El defineix l’article 29 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 i preveu l’anàlisi de la contribució dels programes cofinançats amb els Fons, als objectius de la Política de Cohesió. Aquest seguiment estratègic es duu a terme en l’àmbit del Marc Estratègic Nacional de Referència (MENR), mitjançant la realització de dues avaluacions estratègiques: una finalitzada el 2009 (vegeu Informe 2009 a l’apartat d’Informes) i una altra que cal fer el 2012.

2n) L’Avaluació Contínua. La defineix l’article 47 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 i representa un procés continuat d’avaluació de les prioritats comunitàries nacionals, bé de caràcter temàtic o bé referit als mateixos PO.

Expandir lista/Contraer lista Pla d’avaluació

Expandir lista/Contraer lista Guies d’avaluació

Expandir lista/Contraer lista Sistema d’Indicadors del FEDER i Fons de Cohesió