Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Comitès de seguiment estratègic i avaluació continuada

El Comitè de Seguiment i Avaluació és un comitè consultiu que té com a funció principal la coordinació del procés d’avaluació en el període de programació 2007-2013, dels programes cofinançats amb el FEDER, el FSE i el Fons de Cohesió, segons els requeriments dels articles 47 i 48 del Reglament 1083/2006 i les orientacions del Document de treball núm. 5 de la Comissió.

A més, el Comitè constitueix una plataforma que dóna suport a la implantació del “Pla de Seguiment Estratègic i Avaluació Continuada de FEDER, FSE i Fons de Cohesió 2007-2013”, així com al desenvolupament de metodologies d’avaluació, treballs sobre el sistema d’indicadors, intercanvi de bones pràctiques i difusió de les avaluacions realitzades durant el període de programació.

Expandir lista/Contraer lista CSEiAC 16 de juliol de 2013