Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea

¿Qui som?

La Direcció General de Fons Europeus és l'òrgan de l'Administració Central responsable de l'estudi, avaluació i coordinació de la gestió de l'aplicació a Espanya dels Fons Estructurals Comunitaris, en especial del FEDER i el Fons de Cohesió, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria els correspon a altres entitats de l'Administració.

Així mateix, s’encarrega de la gestió dels incentius regionals i de les relacions financeres i pressupostàries amb la Unió Europea.

La gestió i el seguiment dels Fons comprèn els tres objectius de la política de cohesió comunitària:

  • Convergència
  • Competitivitat regional i ocupació
  • Cooperació territorial europea

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.pdf