Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Avaliación ex-ante

Os programas operativos, cando se remitan á Comisión, deben acompañarse dunha avaliación ex ante co fin de garantir a calidade no deseño destes.O papel da avaliación ex ante refórzase no novo período de programación. Esta debe asegurar que os programas articulan con claridade a lóxica das intervencións e a súa contribución aos obxectivos da Estratexia Europa 2020. Así mesmo, debe axudar no establecemento dos sistemas de seguimento, e en particular do marco de rendemento e os indicadores. As súas recomendacións deben ser claras, baseadas en evidencias e adaptadas ás particularidades de cada programa.

Expandir lista/Contraer lista Máis desenvolvidas

Expandir lista/Contraer lista Transitorias

Expandir lista/Contraer lista Menos desenvolvidas

Expandir lista/Contraer lista Plurirrexionais