Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fons Complementari

Es destinarà a finançar les despeses d'inversió que promoguin directament o indirecta la creació de renda i riquesa en el territori beneficiari. No obstant això, a sol·licitud dels territoris beneficiaris del mateix, podrà destinar-se a finançar despeses necessàries per posar en marxa o en funcionament les inversions finançades amb càrrec al Fons de Compensació o a aquest Fons, durant un període màxim de dos anys.