Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Regions Objectiu 1

L'Objectiu n°1 dels Fons Estructurals constitueix la principal prioritat de la política de cohesió de la Unió Europea. D'acord amb el Tractat, l'actuació de la Unió està encaminada a "promoure un desenvolupament harmoniós" i, en particular, "a reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament de les diverses regions". A això obeeix el fet que dos terços dels crèdits dels Fons Estructurals (és a dir, més de 135.000 milions d'euros) es destinin a la recuperació de les regions més desafavorides, les denominades "regions de l'Objectiu n°1", amb un producte interior brut (PIB) inferior al 75% de la mitja comunitària.

Espanya és el principal país beneficiari dels recursos de l'objectiu nº1, rebrà 38.096 milions d'euros (un 28% del total assignat a aquest Objectiu) entre 2000 i 2006. Dotze regions espanyoles (Andalusia, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Ceuta, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Melilla, Múrcia i, també, Cantàbria -en situació d'ajudes transitòries-), es beneficien d'aquests recursos.