Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

INTERREG III

Interreg III és la iniciativa comunitària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a favor de la cooperació entre regions de la Unió Europea durant el període 2000-2006. L'objectiu de la nova fase d'INTERREG consisteix en augmentar la cohesió econòmica i social a la Unió Europea fomentant la cooperació transfronterera, transnacional i interregional, així com el desenvolupament equilibrat del territori. Es presta una especial atenció a la col•laboració entre les regions ultraperifèriques i aquelles situades en les fronteres externes de la Unió amb els països candidats a l'adhesió.

Expandir lista/Contraer lista Interreg III - A

Cooperació transfronterera per fomentar el desenvolupament regional integrat entre regions frontereres veïnes, mitjançant estratègies i programes de desenvolupament conjunts.

Expandir lista/Contraer lista Interreg III - B

Cooperació transnacional per fomentar un major grau d'integració en les grans agrupacions de regions europees.

Expandir lista/Contraer lista Interreg III - C

Cooperació interregional, a través de tot el territori de la Unió (i països veïns), per millorar el desenvolupament regional i la cohesió.

Expandir lista/Contraer lista Interact

Programa de coordinació dels tres capítols de la iniciativa comunitària INTERREG III, aprovat per la Comissió el 16 de desembre de 2002.