Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Els recursos propis

  

Els recursos propis són:

  • Recursos propis tradicionals (RPT). Els RPT són impostos comunitaris vertaders, conseqüència de l’aplicació de polítiques comunes. Estan formats per drets de duana i exaccions sobre el sucre i la isoglucosa. Representen, aproximadament, l5% dels ingressos totals que financen la UE.
  • Recurs IVA. És el resultat de l’aplicació d’un percentatge determinat a la base IVA calculada de manera harmonitzada a tots els estats membres. Per a cada estat membre, la base IVA està limitada al 50% de la seva renda nacional bruta. A partir de 2007 el tipus és el 0,3% excepte Alemanya, Paises Baixos i Suècia que gaudeixen d'un tipus reduït del 0.15%. Suposen l2% dels ingressos totals de la Unió.
  • Recurs RNB. El recurs RNB (renda nacional bruta) global es determina com la diferència entre el total de la despesa comunitària i la resta dels recursos. La part que cada país ha d’abonar s’obté en funció del percentatge de la seva RNB, en relació amb la RNB comunitària. El recurs RNB té una funció d’equilibri entre l’ingrés i la despesa, i suposa prop del 73% dels ingressos de la UE.