Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

La Compensació britànica

S’estableix per tal del reduir el que es considera un desequilibri pressupostari excessiu (diferència entre el que aporta al pressupost i els fons que en rep). L’import de la compensació equival, aproximadament, a un terç del seu saldo pressupostari. La resta de països es fa càrrec del que deixa de pagar el Regne Unit en relació amb la RNB, això no obstant, n’hi ha quatre (Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Suècia) que només financen el 25% del que els correspondria en un repartiment inicial, amb què els 22 estats membres restants paguen, en proporció a la RNB, el que aquests quatre països estalvien.