Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Projectes d’incentius regionals que poden ser cofinançats pel FEDER

Els projectes d'inversió de PIMES que sol•licitin Incentius Regionals poden ser cofinançats pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional.

No es podran cofinançar si formen part dels productes que es recullen a l’Annex I del Tractat de la UE, que en queden exclosos perquè es poden acollir als ajuts procedents d’altres fons estructurals europeus.