Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Finalitat de l’aportació financera del FEDER

L'aportació financera del FEDER té com a finalitat afavorir el procés de convergència de les regions més desfavorides, a través de la millora de la competitivitat empresarial, i és important, ja que pot suposar fins al 80% de l'ajuda total concedida, permetent que les ajudes es destinin als projectes que, per la seva especial localització, aprofitament de recursos naturals de la zona i efecte dinamitzador - sobretot, els que utilitzin tecnologia avançada - contribueixin al desenvolupament regional.

Els programes operatius donen una importància especial a les petites i mitjanes empreses, que són les que es considera que es poden adaptar millor per crear una base sòlida que permeti un desenvolupament adequat del teixit productiu.