Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Sectors promocionables

En els reials decrets de delimitació es defineixen els sectors que són promocionables:

a) Indústries transformadores i serveis de suport a la producció que, respectant els criteris sectorials establerts pels organismes competents, incloguin tecnologia avançada, prestin especial atenció a millores mediambientals i representin una millora significativa en la qualitat o innovació de procés o producte i, en especial, els que afavoreixin la introducció de les noves tecnologies i la prestació de serveis en els subsectors de les tecnologies de la informació i les comunicacions i els que millorin significativament les estructures comercials.

b) Establiments turístics i instal•lacions complementàries d'oci que, respectant els criteris sectorials establerts pels organismes competents, tinguin caràcter innovador especialment pel que fa a les millores mediambientals i que millorin significativament el potencial endogen de la zona.