Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Normativa: Feder (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

  • Circular 1/2007 sobre certificació de despeses de modificacions de contractes FEDER i FCC (pdf)
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (pdf)
  • Resolució d’1 de març de 2002 sobre els objectius 1 i 2 (pdf)
  • Decisió de la Comissió d’1 de juliol de 1999 per la qual s’estableix un repartiment indicatiu per Estat membre dels crèdits de compromís en virtut de l’Objectiu núm. 1 dels Fons Estructurals per al període de 2000-2006 (pdf)
  • Reglament (CE) núm. 1783/1999 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 1999, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (pdf)