Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Grans projectes

L’article 39 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, defineix els concepte de “gran projecte” i estableix que: “el FEDER i el Fons de Cohesió podran finançar la despesa d’una operació que impliqui una sèrie d’obres, activitats o serveis adreçats a fer una tasca indivisible d’una natura econòmica o tècnica determinada, que tingui uns objectius delimitats clarament i el cost total de les quals sigui de més de 25 milions d’euros, si fa referència al medi ambient, i de 50 milions d’euros si afecta altres àmbits. Aquests tipus d’operacions s’anomenen grans projectes”. Aquests llindars s’han unificat a 50 milions d’euros després de l’entrada en vigor del Reglament (UE) núm. 539/2010, a partir del 17 de juny del 2010.