Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Fons de Cohesió

En aquest període, el Fons de Cohesió està més integrat pel que fa a l’execució de les polítiques i les accions dels Fons Estructurals, amb la qual cosa, el finançament ja no es té en compte per a cada projecte, sió que el finançament es fa per cada programa, cosa que simplifica la gestió. Els recursos del Fons de Cohesió es distribueixen en tres eixos: eix 1: transports RTE-T; eix 2: medi ambient i desenvolupament sostenible, i eix 5: assistència tècnica.

La tria dels projectes que es cofinançaran en el marc del programa nacional, respectant els objectius sectorials del Fons, correspon a l'Estat membre. Aquesta mesura redueix considerablement el nombre de projectes que requereixin l'aprovació de la Comissió. Tan sols en el cas de projectes de gran envergadura, se sol·licita l'acord de la Comissió.