Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inici
  • > PROGRAMA MARCO DE I+D

PROGRAMA MARCO DE I+D

El Programa Marco és la principal iniciativa comunitària de foment i suport a la R+D en la Unió Europea, tenint com a principal objectiu la millora de la competitivitat mitjançant el finançament fonamentalment d'activitats de recerca, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació en règim de col·laboració transnacional entre empreses i institucions de recerca pertanyents tant als països de la Unió Europea i Estats Associats com de tercers països.

A més de l'anterior, dona suport/dóna suport financer a la millora i coordinació de les infraestructures de recerca europees, a la promoció i formació del personal investigador, la recerca bàsica i, especialment a partir del VII PM (Programa Marco), a la coordinació dels programes nacionals de R+D i a la posada en funcionament de plataformes tecnològiques europees (PTEs), concebudes per promoure agendes estratègiques de recerca en sectors clau amb el concurs de tots els actors implicats. Al deixant de les PTEs, a nivell nacional s'estan promovent les plataformes nacionals.

D'altra banda, Horitzó Europa és el programa marco de recerca i innovació (I+I) de la Unió Europea (UE) per al període 2021 -2027. El Programa Horitzó Europa, com el seu predecessor Horitzó 2020, serà l'instrument fonamental per dur a terme les polítiques de R+D+I de la UE. L'objectiu general del programa és aconseguir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la UE en I+I, enfortint d'aquesta manera les seves bases científiques i tecnològiques i fomentant la competitivitat de tots els Estats Membres (EEMM).

Amb un pressupost de 95.517 milions d'euros (en preus corrents) per a aquest període de set anys, Horitzó Europa serà el Programa Marco amb el major pressupost fins avui, tenint el potencial de generar importants beneficis econòmics, socials i científics. S'estima que Horitzó Europa generarà 11 euros en guany del Producte Interior Brut (PIB) per cada euro invertit, crearà fins a 320.000 nous llocs de treball altament qualificats per a l'any 2040 i consolidarà el lideratge d'Europa en Recerca i Innovació. El Programa està dissenyat amb una mentalitat d'inversió més que com un instrument exclusivament de finançament, i comptarà amb una planificació que ajudarà a la UE a realitzar la transició cap a un futur pròsper i sostenible.

Para más información sobre el Programa Marco de I+D: