Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inici
  • > FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)

El FEMP és el nom del fons per a les polítiques marítima i pesquera de la UE proposat per al període 2014-2020. Els principis inspiradors d'aquest Fons són: ajudar als pescadors en la transició a la pesca sostenible, ajudar a les comunitats costaneres a diversificar les seves economies i finançar projectes per crear ocupació i millorar la qualitat de vida en les costes europees, així com facilitar l'accés al finançament. El FEMP fixa a més com a eix horitzontal els objectius establerts per l'Estratègia Europa 2020, que inclouen un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, així com el desenvolupament harmònic de la Unió.

D'altra banda, recentment s'ha creat el nou Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA), que insta als Estats membres a invertir per aconseguir que els sectors de la pesca i l'aqüicultura siguin més competitius i per desenvolupar una economia blava sostenible, així com nous mercats i tecnologies. Protegir i restaurar la biodiversitat figuren també entre les prioritats. Almenys el 15% de les assignacions pressupostàries nacionals hauran de dedicar-se a accions per impulsar el control de la pesca i la recollida de dades, i per lluitar contra la pesca il·legal i irregular.

Per incentivar l'ocupació dels joves en les comunitats pesqueres, on la mitjana d'edat dels treballadors supera els 50, el nou Fons podrà finançar la compra del primer vaixell, o la propietat parcial (almenys el 33%) per als menors de 40 amb almenys cinc anys d'experiència, o un títol acreditatiu equivalent.

Altres aspectes rellevants:

  • a. els pescadors que interrompin temporalment la seva activitat per motius de conservació rebran compensació;
  • b. els qui hagin de desballestar el seu vaixell pel cessament permanent de l'activitat també tindran suport;
  • c. finançament per a la compra de l'equipament necessari per complir amb les regles europees sobri desembarqui i controls pesquers com a dispositius per al rastreig de bucs o per a la notificació de captures.

Les accions emmarcades en el Fons no hauran de comportar un increment de la capacitat pesquera, excepte si es deriva de manera directa de l'augment del tonatge brut necessari per millorar la seguretat, les condicions laborals o l'eficiència energètica.

Para más información sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP):