Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inici
  • > FONDO EUROPEO AGRARIO DE DESARROLLO RURAL (FEADER)

FONDO EUROPEO AGRARIO DE DESARROLLO RURAL (FEADER)

El Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) finança la contribució de la PAC als objectius de desenvolupament rural de la UE:

  • a. millorar la competitivitat de l'agricultura,
  • b. fomentar la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima,
  • c. aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals.

Aquests objectius s'aconsegueixen a través dels programes nacionals i regionals de desenvolupament rural (PDR), cofinançats pel Feader i els pressupostos nacionals dels països de la UE. Durant el període de programació 2014-2020, el Feader va aportar 100.000 milions EUR als PDR.

El Feader també pot proporcionar suport a la inversió per a empreses i projectes rurals a través d'instruments financers, com a préstecs, garanties o capital. Els detalls sobre els instruments financers disponibles en el marc del Feader es proporcionen en la plataforma d'assessorament en línia denominana Fi-Compass.

El Feader és un dels cinc fons inclosos en el marc dels Fons Estructurals Europeus d'Inversió (Fons EIE), que es destinen a inversions coherents cap al desenvolupament econòmic sostenible en la UE. El Feader romandrà en el marc dels Fons EIE en 2021 i 2022, després de la qual cosa entrarà plenament en el marc dels plans estratègics de la PAC.

Para más información sobre el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural: