Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inici
 • > FONS D'ASIL, MIGRACIÓ I INTEGRACIÓ (FAMI)

FONS D'ASIL, MIGRACIÓ I INTEGRACIÓ (FAMI)

El Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) és l'instrument financer de la Unió Europea per al cofinançament d'aquells projectes que promouen l'eficàcia de la gestió dels fluxos migratoris i el desenvolupament de la política comuna en matèria d'asil i d'immigració.

Els principals objectius del FAMI són.

 • Enfortir el Sistema Europeu Comú d'Asil.
 • Fomentar la migració legal i la integració efectiva dels nacionals de tercers països.
 • Col·laborar amb la lluita contra la migració irregular, millorant la tornada als països d'origen.
 • Augmentar la solidaritat i el repartiment de responsabilitats entre els Estats membres.
 • El FAMI es gestiona conjuntament per la Comissió Europea i els Estats Membres a través de l'aprovació de programes estratègics plurianuals nacionals que abasten tot el període de finançament. Per al període comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2027, la dotació financera per a l'execució del FAMI és de 9.882 milions d'euros, i la contribució per al Programa Nacional d'Espanya s'ha fixat en 482.341.793 euros.

  A Espanya, l'Autoritat Responsable del Fons és la Sotsdirecció General de Gestió Econòmica i Fons Europeus (SGGEFE) del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

  Així mateix, la Sotsdirecció General de Planificació i Gestió d'Infraestructures i Mitjans per a la Seguretat (SGPGIMS) del Ministeri de l'Interior actua com a autoritat delegada per a l'execució de projectes relacionats amb els objectius de procediments d'asil i de tornada.

  Para más información sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI):