Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Plan de Avaliación FEDER 2014-2020

O Plan de Avaliación FEDER 2014-2020 ten como obxectivo xeral “Apoiar á Autoridade de Xestión e Organismos Intermedios na implementación dos Programas Operativos e analizar a súa eficacia, eficiencia e impacto”.

O sistema de avaliación para 2014-2020 presenta unha estrutura en dous partes: unha parte común a todos os programas e outra específica para cada un deles, isto é:

  1. Un Plan de Avaliación Común, cos elementos comúns a todos os PO FEDER 2014-2020 (PdE Común). Contén os elementos comúns ou xerais, que afectan a todos os PO, incluíndo avaliacións de carácter transversal que afectan a máis dun programa operativo ou máis dun Fondo. O PdE Común propono a DX de Fondos Europeos e apróbase no Comité de Avaliación.
  2. b) Un Plan de Avaliación Específico de cada Programa Operativo FEDER (PdE Específico).Esta parte do plan é específica para cada programa operativo. O contido dos PdE Específicos propono cada CC.AA. e apróbanse nos respectivos Comités de Seguimento de cada programa.

Expandir lista/Contraer lista Plan de Avaliación Comun

Expandir lista/Contraer lista Plans de Avaliación Especificos