Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Características esenciais

A Comisión estableceu tres principios xerais na preparación e xestión do fondo de cohesión modificado a partir dos Regulamentos (CE) nº 1264/99 e (CE) nº 1265/99, de xuño de 1999, e que entraron en vigor o 1 de xaneiro de 2000: Un enfoque máis estratéxico; Unha maior racionalización do tamaño dos proxectos e dos grupos destes; Unha maior coordinación cos demais instrumentos comunitarios, en particular co FEDER