Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Porcentaxe de cofinanciamento

A porcentaxe máxima da axuda concedida polo Fondo de Cohesión sitúase entre o 80% e o 85% dos gastos subvencionables. Excepcionalmente, os estudos preparatorios e as medidas de asistencia técnica poderán financiarse ao 100% do custo total. A porcentaxe de axuda poderá reducirse pola aplicación do principio "quen contamina paga" ou cando un proxecto xere ingresos.