Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Coordinación con Fondos Estructurais

Tal e como recolle o documento da Comisión Europea Os Fondos Estruturais e a súa coordinación co Fondo de Cohesión , a finalidade principal das políticas estrutural e de cohesión da Unión é contribuír a reducir as disparidades económicas e sociais. Constitúen un apoio para as políticas nacionais e rexionais nas rexións máis débiles e nos mercados de traballo nacionais e rexionais. Aínda que a responsabilidade de definir as súas prioridades en materia de desenvolvemento recae, principalmente, nos Estados membros e nas súas rexións, o cofinanciamento dos programas por parte da Unión Europea exixe que se teñan en conta, igualmente, as prioridades da comunidade, co fin de fomentar a dimensión comunitaria da cohesión económica e social.

É por iso que, conforme co Artigo 10 (3) da regulamentación do Consello (EC) N.° 1260/99, que estabelece as disposicións xerais dos Fondos Estruturais, a Comisión adoptou as directrices, indicativas e xerais, tomando como base políticas pertinentes e consensuadas en relación aos obxectivos dos fondos. Con estas directrices inténtase axudar ás autoridades, nacionais e rexionais, a preparar as súas estratexias de programación para os obxectivos n.º 1, 2 e 3 dos Fondos Estruturais e os seus vínculos co Fondo de Cohesión. O seu obxectivo é estabelecer as prioridades da Comisión, baseándose tanto nas experiencias extraídas da aplicación de programas anteriores como nas actuais políticas comunitarias relativas ás intervencións con finalidade estrutural. Estas prioridades contribuirán a garantir o mellor uso posíbel das axudas comunitarias a escala nacional e rexional. Este documento formaliza o proxecto de directrices adoptado pola Comisión o 3 de febreiro de 1999.