Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Acordo de Asociación de España 2014-2020

Segundo defínese no Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento e o Consello, polo que se establecen as disposicións comúns relativas ao FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER e FEMP para o período 2014-2020, o acordo de asociación é o documento elaborado polo Estado membro, con participación de socios e unha gobernación *multinivel, no que se expón a estratexia dese Estado membro, as súas prioridades e as disposicións para utilizar os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos dunha maneira efectiva e eficiente para perseguir a estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sustentable e integrador. A Comisión debe aprobar devandito documento tras ser avaliado e negociado co Estado membro.

O Acordo de Asociación de España 2014-2020 foi aprobado pola Comisión o 4 de novembro de 2014 e modificado en febreiro de 2019.

Expandir lista/Contraer lista Acordo de Asociación de España 2014-2020

Expandir lista/Contraer lista Elementos para a elaboración do Acordo de Asociación

Expandir lista/Contraer lista Condicións ex ante *FEEI 2014-2020

Expandir lista/Contraer lista Avaliación ex ante do Acordo de Asociación