Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Comités de Avaliación FEDER

 O Comité de Avaliación 2014-2020 de FEDER é o principal instrumento de coordinación establecido no marco dos programas apoiados por este Fondo, co fin de orientar a actividade de avaliación, desenvolver capacidade de avaliación, e servir de plataforma común para o intercambio de coñecemento, experiencias, e boas prácticas. Forman parte do: mesmo a DX de Fondos Europeos, a unidade responsable da xestión do FSE, as Comunidades Autónomas, os organismos intermedios dos PO plurirregionales, e a Comisión Europea. O Comité de Avaliación constituíuse en decembro de 2015 e reúnese en principio con periodicidade anual.

Expandir lista/Contraer lista Ano 2018

Expandir lista/Contraer lista Ano 2017

Expandir lista/Contraer lista Ano 2016

Expandir lista/Contraer lista Ano 2015