Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Actos de comunicación

No proceso de comunicación cobra especial relevancia a realización de actos que sirvan para dar a coñecer os avances nas actuacións recollidas nos distintos Programas Operativos, que permitan que os distintos colectivos implicados e os beneficiarios dos Fondos fagan chegar as súas formulacións ás Autoridades de Xestión ou ós Organismos Intermedios, así como aqueles outros actos nos que se faga fincapé na importancia da Política Rexional Europea en España e o papel que a Unión Europea desempeña neste proceso.

Por iso, o Regulamento 1828/2006 esixe ás Autoridades de Xestión de cada Fondo a realización dunha serie de actividades con carácter anual e estas e os Organismos Intermedios deben realizar actos específicos enmarcados na súa estratexia de comunicación, tal e como se recolle nos distintos Plans de Comunicación.

Ir a outros congresos, foros e reunións