Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Actos de presentación dos programas operativos

Segundo se recolle no artigo 7 do Regulamento 1828/2006 do 8 de decembro de 2006, a autoridade de xestión será responsable de organizar unha actividade importante de lanzamento do Programa ou Programas Operativos correspondentes.

En España, as autoridades de xestión do FEDER e do Fondo de Cohesión decidiron organizar un Acto de firma dos distintos Programas Operativos, no que participaron a Comisaria Europea (D.ª Danuta Hubner), o Secretario de Estado de Facenda e Orzamentos do Ministerio de Economía e Facenda español (D. Carlos Ocaña) e os distintos responsables de tódalas administracións rexionais. Así mesmo, para os Programas de Cooperación Territorial leváronse a cabo tamén Actos de lanzamento dos distintos Programas Operativos que se recollen neste apartado.

Expandir lista/Contraer lista Acto de Presentación de los Programas Operativos

Expandir lista/Contraer lista Actos de presentación dos programas operativos de cooperación territorial