Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Outros actos de comunicación

Con independencia das obrigacións estritas recollidas no artigo 7 do Regulamento 1828/2006 do 8 de decembro de 2006, tanto as Autoridades de Xestión do FEDER e do Fondo de Cohesión, como os Organismos Intermedios ou os beneficiarios, segundo se recolle nos distintos Plans de Comunicación, deben organizar actos onde se informe sobre as distintas actuacións cofinanciadas con fondos europeos e se faga ver o importante papel que a Unión Europea desempeña no reforzamento da cohesión económica e social e, en particular, no incremento do nivel de vida dos cidadáns europeos, en concreto os españois.

Neste apartado recóllense aqueles que se consideran máis relevantes.