Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Documentos públicos do EGESIF

O EGESIF é un Grupo de expertos en Fondos Estruturais e de Investimento, en cuxas reunións se tratan os actos delegados, as guías e outros documentos que, a nivel informativo, presenta a Comisión. O Parlamento Europeo pode participar nas reunións do EGESIF.

Expandir lista/Contraer lista Análise de risco de fraude

Expandir lista/Contraer lista Asistencia técnica

Expandir lista/Contraer lista Axudas de Estado

Expandir lista/Contraer lista CLLD

Expandir lista/Contraer lista Contratación pública

Expandir lista/Contraer lista Correccións financeiras

Expandir lista/Contraer lista Custos simplificados

Expandir lista/Contraer lista Guía acceso a fondos para beneficiarios

Expandir lista/Contraer lista I+D+i

Expandir lista/Contraer lista Instrumentos financeiros

Expandir lista/Contraer lista JASPERS

Expandir lista/Contraer lista Sistemas de xestión, control e auditoría