Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Fondos Europeos

Unha maneira de facer Europa

A política de cohesión é a principal política de investimento da Unión Europea. Beneficia a todas as rexións e cidades da Unión e favorece o crecemento económico, a creación de emprego, a competitividade empresarial, o desenvolvemento sustentable e a protección do medio ambiente.

A Unión Europea apoia a consecución destes obxectivos mediante a utilización dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (o FSE, o FEDER, o Fondo de Cohesión, o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)) e, desde 2021, o Fondo de Transición Xusta (FTJ). Estes fondos repártense entre todos os países da Unión Europea atendendo a criterios e obxectivos fixados nos diferentes Marcos Financeiros Plurianuais.

Desde a entrada de España na UE en 1986, a Dirección Xeral de Fondos Europeos é a autoridade responsable de España ante a UE en materia de relacións orzamentarias e en xestión dos fondos europeos. Nesta páxina web ofrécese información sobre todos os fondos europeos que se xestionan en España, a través das diferentes administracións, así como a información relacionada aos diferentes períodos (marcos plurianuais), principais novidades e as obrigas de comunicación de España ante a UE en materia de fondos europeos.

As competencias que ten atribuídas a Dirección Xeral de Fondos Europeos son:
 • A negociación coa Comisión Europea dos asuntos relacionados cos fondos europeos.
 • A coordinación das Administracións Territoriais e do resto de Departamentos ministeriais responsables, no relativo aos programas, seguimento e avaliación dos Fondos Estruturais.
 • A elaboración de estudos e coordinación de avaliación de programas financiados con Fondos Estruturais Europeos.
 • A análise, selección e seguimento dos proxectos que deben ser financiados con cargo aos recursos do Fondo de Compensación Interterritorial.
 • A proposta de pagos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional aos beneficiarios finais dos mesmos.

A Dirección Xeral de Fondos Europeos divídese nas seguintes subdireccións:

 • A Subdirección Xeral de Relacións Orzamentarias coa Unión Europea. Subdirectora Xeral: Inmaculada Sanz Sanz
 • A Subdirección Xeral de Programación e Avaliación de Fondos Europeos. Subdirectora Xeral: Cristina Rehberger Bescós
 • A Subdirección Xeral de Desenvolvemento Urbano. Subdirectora Xeral: María Eugenia Bellver Moreira
 • A Subdirección Xeral de Xestión do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Subdirector Xeral: Anatolio Alonso Pardo
 • A Subdirección Xeral de Cooperación Territorial Europea. Subdirectora Xeral: María del Carmen Hernández Martín
 • A Subdirección Xeral de Incentivos Rexionais. Subdirector Xeral: Carlos José Ortega Camilo
 • A Subdirección Xeral de Inspección e Control. Subdirector Xeral: Blas Javier López Carrión
 • A Subdirección Xeral de Certificación e Pagos. Subdirector Xeral: Jerónimo Ríos Boeta

A Directora Xeral de Fondos Europeos é Esperanza Samblás Quintana

Nomeamento

Curriculum Vitae

Secretaría General de Fondos Europeos