Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Indicadores

Indicadores de comunicación

Indicadores de Comunicación.

Indicadores de Comunicación:

Para acceder a esta aplicación "Indicadores de comunicación", tanto á versión correspondente ao período 2007-2013 (denominada “Indicadores”) como á versión relativa ao período 2014-2020 (denominada “INFOCO2014”), son necesarias dúas acreditacións, unha primeira para poder entrar á contorna virtual restrinxido da Administración orzamentaria (Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos), e posteriormente a que viña utilizando como responsable da actualización dos datos na propia aplicación.

Respecto da primeira acreditación:

Unha vez que seleccione a ligazón "Indicadores" o "INFOCO2014" desta páxina apareceralle unha nova páxina na que deberá acreditarse coas súas credenciais de acceso. Se Vd. xa estivese a acceder a outras aplicacións da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos (incluída a Dirección Xeral de Fondos Europeos) mediante certificado electrónico (ou DNI electrónico), nese caso deberá acreditarse tamén mediante certificado electrónico (ou DNI electrónico). Se, pola contra, non accedese a outras aplicacións das indicadas mediante certificado electrónico (ou DNI electrónico), pode optar por acreditarse mediante usuario e contrasinal, co código de usuario e o contrasinal que lle foron asignadas, ou ben mediante certificado electrónico (ou DNI electrónico).

Respecto da segunda acreditación:

Unha vez que o sistema lle recoñecese como usuario autorizado, presentaralle a aplicación "Indicadores" ou "INFOCO2014" na que deberá teclear as súas credenciais (para a propia aplicación), entrando na aplicación como viña facendo ata agora (co contrasinal facilitado pola Dirección Xeral de Fondos Europeos).

Importante:

Dado que a nova arquitectura asociada a esta aplicación de "Indicadores de comunicación" obriga a esta dobre acreditación, cando, segundo o indicado anteriormente, Vd. acreditouse mediante certificado electrónico (ou DNI electrónico), o certificado (ou o DNI electrónico) deberá corresponder á persoa que estivese acreditada na propia aplicación.

Autorización de accesos

Se non estivese previamente autorizado para acceder ás aplicacións de "Indicadores" ou "INFOCO2014", e desexase solicitar autorización á Dirección Xeral de Fondos Europeos para acceder ás devanditas aplicacións, deberá solicitar o acceso cumprimentando o formulario electrónico "Xestión de accesos aos sistemas de información da Administración orzamentaria", dispoñible no Portal Internet (Oficina virtual) da Administración orzamentaria na apartado "Solicitude de acceso aos sistemas", para o que, en todo caso, requirirá certificado electrónico (ou DNI electrónico) dos admitidos. A través deste formulario solicitará o acceso á aplicación "Indicadores" ou á aplicación de "INFOCO2014", cuxa autorización en todo caso corresponderá á Dirección Xeral de Fondos Europeos.