Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Quen somos?

A Dirección Xeral de Fondos Europeos é o órgano da Administración Central responsábel do estudo, avaliación e coordinación da xestión da aplicación en España dos Fondos Estruturais Comunitarios, en especial do FEDER e o Fondo de Cohesión, sen prexuízo das competencias que nesta materia lles corresponden a outras entidades da Administración.

Así mesmo, encárgase da xestión dos incentivos rexionais e das relacións financeiras e orzamentarias coa Unión Europea.

A xestión e o seguimento dos fondos abrangue os tres obxectivos da política de cohesión comunitaria:

  • Converxencia
  • Competitividade rexional e emprego
  • Cooperación territorial europea

Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e modifícase o Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.pdf