Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Achega española ao Fondo Europeo de Desenvolvemento

A FED é o instrumento principal da axuda comunitaria á cooperación ao desenvolvemento prestada aos Estados ACP (África, Caribe e Pacífico) e aos países e territorios de ultramar (PTU). O Tratado de Roma de 1957 previu a súa creación para a concesión de axuda técnica e financeira, nun principio, aos países africanos, que naquela época seguían estando colonizados e cos que algúns Estados tiñan vínculos históricos.

A FED acórdanse para un período aproximado de cinco anos. Desde a celebración do primeiro convenio de asociación en 1964, os ciclos da FED seguen, en xeral, os dos acordos/convenios de asociación.

En 2013 constituíuse a Undécimo FED como consecuencia do Acordo asinado en Bruxelas entre os Representantes dos Gobernos dos Estados membros da Unión Europea, cuxo Marco Financeiro Plurianual abarcará o período 2014-2020.

A  actividade desenvolvida pola FED constitúe a excepción ao principio de unidade orzamentaria do PUE, ao non estar incluída no mesmo. As achegas dos Estados membros determínase por decisión do Consello.

En relación coas porcentaxes de participación previstos na Décimo FED para cada Estado membro, España incrementa a súa participación na Undécimo FED desde o 7,85 por cento ata o 7,93 por cento.