Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea

Achega española ao PUE

O orzamento da Unión Europea finánciase principalmente con recursos propios que achegan os estados membros, e polo tanto España. Estes recursos son: os recursos propios tradicionais (as normas sobre a súa xestión establécense pola UE, e os Estados membros e España limítanse a pór a disposición da Unión a recadación obtida retendo a título de compensación pola xestión realizada unha porcentaxe do 20% dos ingresos totais, o recurso propio procedente do IVE e o recurso propio baseado na *RNB (que inclúe o pago da carga financeira que asumen os Estados membros pola corrección concedida ao Reino Unido e polas reducións recoñecidas na súa achega a Dinamarca, Países Baixos, Suecia e Austria no período 2014-2020).

Adicionalmente, España realiza achegas ao orzamento da UE por outros conceptos: prestación de servizos, multas e pagamentos por xuros de mora.