Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Os incentivos rexionais na súa comunidade autónoma

Para ver a información sobre os límites de axuda e os enlaces aos organismos das comunidades autónomas encargados da xestión dos incentivos, pulse sobre esta no mapa de España.

Mapa de Incentivos Regionales 2022-2027 Galicia Asturias Cantabria Aragon CastillaLeon Extremadura CastillaMancha ComunidadValenciana Andalucia Murcia Baleares Ceuta Melilla IslasCanarias La Rioja

País Vasco, Navarra, A Rioxa, Comunidade de Madrid, Cataluña e Illas Baleares: Non se poden acoller ao sistema de incentivos rexionais