Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Aplicación do Fondo en España

O Fondo de Cohesión execútase partindo do principio de manutención dun equilibrio axeitado entre redes transeuropeas de transporte e medio. En ambos os dous sectores estabelecéronse prioridades: no caso de transportes, as liñas de alta velocidade; no caso do sector de ambiente, os proxectos no ámbito de saneamento, fornecemento e residuos.

Os proxectos son executados por institucións e empresas da Administración Xeral do Estado, comunidades autónomas e corporacións locais.

- Aplicación do Fondo en España: