Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

I.T.I do Mar Menor

Un Investimento Territorial Integrada (ITI) é un instrumento deseñado para apoiar un conxunto de accións integradas nunha área xeográfica determinada co fin de dar resposta ás necesidades ou retos concretos desa zona. Trátase por tanto dun instrumento de xestión, definido no Regulamento (UE) Nº 1303/2013, que permite aplicar un enfoque territorial na concepción e implementación das políticas públicas.

Así, no marco dos Fondos EIE, os recursos que apoian unha determinada ITI poden proceder:

  • De máis dun eixo prioritario dentro dun programa
  • De varios programas financiados polo mesmo fondo, ou
  • De varios programas financiados por varios fondos

A ITI do Mar Menor xustifícase para dar visibilidade e permitir o seguimento da contribución dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE) á “Estratexia de Xestión Integrada de Zonas Costeiras do Sistema Socio-Económico do Mar Menor e a súa contorna”. Dita contribución materialízase na ITI do Mar Menor a través dun conxunto de actuacións financiadas polo FEDER, no marco do PO da Rexión de Murcia e do PO Plurirregional de Desenvolvemento Sustentable, polo FEADER, dentro do Programa de Desenvolvemento Rural de Murcia (PDR), e pola FEMP, dentro do PO Plurirregional