Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea

I.T.I Jaen

A ITI é un instrumento para apoiar un conxunto de accións integradas nunha área xeográfica determinada co fin de dar resposta ás necesidades ou retos concretos desa zona.

O obxectivo da ITI de Xaén pode enunciarse como “contribuír a paliar as debilidades e retos identificados na provincia de Xaén mediante os investimentos cofinanciados cos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE: FEDER, FSE e FEADER) en Xaén”.

A ITI de Xaén permitirá:

  • Impulsar o desenvolvemento socioeconómico da provincia a través dun enfoque integrado e transversal entre os Fondos EIE, combinando esforzos entre diferentes fondos, programas e administracións.
  • Dar visibilidade aos investimentos cofinanciados en Xaén, permitindo o seguimento dos progresos e resultados alcanzados a nivel provincial que, doutro xeito, non serían visibles ao tratarse dunha política rexional.
  • Contribuír a atraer o investimento e a actividade do sector privado na economía xienense e, deste xeito, revitalizar o territorio.